söndag 28 oktober 2012

Obama kommer att falla på eget grepp

. . Obama kunde ha räddat de fyra amerikaner som blev mördade i Benghazi. Han gav order om "stand down" när militären begärde att få ingripa.

. . Internationella gangsters styr i White House