onsdag 31 oktober 2012

Turkiet på väg in i EU genom bakdörren

EU ingick 1980 ett avtal med Turkiet som sedan dess med hjälp av EU-domstolen utvidgats till rätt för turkar att få del av EU-ländernas sociala rättigheter, till exempel rätt till barnbidrag, sjukhushjälp, pensioner, utbildning osv, väl att märka utan möjlighet för medlemsstaterna att säga ifrån!

    Läs vidare >>