torsdag 11 oktober 2012

En massiv ökning av EUSSR-konfiskering från det svenska folket

Sveriges avgift/skatt på 30 miljarder kronor till EU kommer att öka till cirka 40 miljarder, för att fler kommissarier ska anställas som vi ska få glädjen att lyda under.
I och för sig låter 40 miljarder om året ganska lite om man jämför med vad folkinvandringen kostar Sverige - kanske 300 miljarder? Men indirekt ligger EU även bakom detta. Om nationalstaten hade fått behålla sin suveränitet hade möjligen våra politiker kunnat hålla bidragssökare, kriminella och islamister utanför gränserna.

. . EU-staten marscherar med förbundna ögon på en väg kantad av lögner