onsdag 3 oktober 2012

Med satiren som vapen

... kan islamisk terrorism göras till åtlöje och förlora glamour och mystik. Lars Vilks förlöjligande rondellhundar har alltså ett syfte...

. . Vilkskritiker - Fall inte i etnicitetsfällan!