tisdag 20 september 2011

Den marxistiskt influerade, trångsynte B.H. Obama

... är nu ute på sin kampanjresa för att sälja klassavund och det akuta behovet av att omfördela välstånd i Amerika.

Avund och ineffektivitet