måndag 5 september 2011

Det är inte bara AFA som hörsammar Ohlys hets mot SD

En arab-ägd krog på Stureplan i Stockholm besöktes av SD-politikern Erik Almqvist. Ett vittne:

"Jag och min flickvän gick förbi och hörde någon ordväxling där vakten yttrade sig något i stil med -'Du är Sverigedemokrat och rasistäckel, försvinn härifrån'. Varefter vakten och personen rök ihop. Vi kunde inte urskilja vem som exakt gjorde vad – men helt klart är att vakten var den som var upphovet till bråket. Det var dock inget speciellt allvarligt fick jag uppfattningen av eftersom 'bråket' avstyrdes på ett par sekunder av andra."

Ohlys mobiliseringsorder till gatuvåldsgruppen AFA
..............