onsdag 7 september 2011

Om man inte i förväg känner till de dansk-svenska likheterna

De svenska “eliterna” är mer entusiastiska för “multikulturen” än sina danska motsvarigheter. Mentaliteten hos de två folken skiljer sig inte alls åt. Bortsett från deras “eliter” alltså. Den svenska Stureplansvänstern svävar en halv meter över marken och genomsyrar allt offentligt samtal. Danmark har en bättre politisk kultur och låter fler röster komma till tals.

I själva verket är det på grund av den fria debatten om utlänningspolitiken som det finns en stor och växande tolerans i Danmark. De flesta muslimer är mycket nöjda med att leva i Danmark och mer nöjda än muslimer i vissa andra länder.

Framförallt har den danska 24-årsregeln fungerat bra för integrationen. Den har försvårat för unga invandrare att hämta någon från hemlandet att gifta sig med. Men det tänker de röda partierna ändra på om de vinner valet om en vecka.

För några år sedan visade en EU-undersökning om livskvalitet att Stockholm är den huvudstad i EU som enligt stadens egna invånare är sämst på att integrera invandrare. Eller om man så vill, där invandrare är sämst på att integrera sig. En 24-årsregel skulle kunna vara nyckeln...

Danmark har en bra politisk kultur