torsdag 22 september 2011

Turkiet en trojansk häst

Cypern är delat sedan 1974. Turkiet har kritiserat Israel för dess agerande i Gaza, men vad har Turkiet i sitt bagage från ockupationen av norra Cypern?

Turkiets invasion av norra Cypern i juli-augusti 1974 innebar användning av napalm och rädsla bland grekcypriotiska bybor, etnisk rensning och en mur tvärs över ön.

Israels ockupation år 1967 tvingade inte bort en enda arab och muren är till för att slippa islamiska terrorister, inte som på Cypern för att hålla ute de fredliga grekerna.

Cypern blir EU:s ordförandeland från den 1 juli 2012. Turkiet kommer förhoppningsvis aldrig att bli något ordförandeland i EU!

Turkiets löften får EU att jubla