torsdag 15 september 2011

Paradise Now

Den gamle på berget gav ungdomarna hasch för att de mera cyniskt skulle kunna mörda korstågskrigarna i bakhåll...

Etymologin till ordet "assassin"‏