lördag 2 juni 2012

"De 97 % klimatforskare‏"

Förutsatt att Väst kan befria sig från sin destruktiva klimatreligion, så att nya CO2-alstrande fyndigheter kan utnyttjas, kommer Mellanösterns betydelse för världens energiförsörjning att minska.

Fusk i klimatdebatten