söndag 17 juni 2012

Saudi-Barbariens Stormufti: Förstör alla kyrkor i Gulfstaterna!

Om vi ​​vänder på det och får påven att uttala "Förstör alla moskéer i Europa", hur stor skulle nyheten vara?
I saudiarabiska läroböcker lär sig eleverna hur man ska hugga av händer och fötter på en tjuv.
Ja, listan kunde göras lång. Och med detta land tecknades ett vapenavtal av regeringen Persson (S)