torsdag 14 juni 2012

Malmström och makten

"När skutan sjunker ska alla luckor öppnas" säger EU:s invandringskommissarie Malmström. Men hon får mothugg, nu sker en förskjutning i EU:s maktbalans, så att makten börjar rulla tillbaka från överstatlighet till mellanstatlighet.

. . Schengen-kompromiss utlöser konflikt i EU