måndag 18 juni 2012

Fick fängelse för att ha skrivit “Gud existerar inte”

Indonesien framhävs ständigt som moderat islamisk rollmodell av västliga medier och politiker.

Another Religious Travesty in Indonesia