söndag 17 juni 2012

"När skutan sjunker ska alla luckor öppnas"

... säger EU:s invandringskommissarie Malmström. Men hon får mothugg, nu sker en förskjutning i EU:s maktbalans, så att makten börjar rulla tillbaka från överstatlighet till mellanstatlighet.

. . Schengen-kompromiss utlöser konflikt i EU