onsdag 6 juni 2012

Holländska frihetspartiet är i själva verket ett antifascistiskt parti

Anti-fascisterna på 1930- och 40-talen var de modiga som slogs mot Mussolini, Franco och Hitler. Den tidens kamp mot fascismen hade mognad och moralisk grund, vilket man inte kan säga om vår tids AFA. De svartklädda lymlar som i vår tid trakasserar normala demokratiska människor har inget samvete. De är bara ute efter spänning och borde skämmas för att ha stulit den hedervärda beteckningen antifascist.

En som går i Winston Churchills fotspår i kampen mot fascistiska läror är den holländske politikern Geert Wilders. Läs mer:

SVT förväxlar begreppen - som vanligt...