fredag 1 juni 2012

Vad Tea Party står för

Trumfes tipsar om den amerikanska juridikprofessorn Elizabeth Price Foley, ursprungligen en typisk amerikansk liberal (= vänsterorienterad) som började sätta sig in i sakerna, blev klokare och bytte inställning.

Hör henne berätta om de tre grundläggande ståndpunkterna hos Tea Party-rörelsen:

1. Begränsad regering
2. Ett icke-ursäktande försvar av USA:s suveränitet
3. En övertygelse att konstitutionen bör läsas i den ursprungliga betydelsen


Och hör hur hon uppfattar EU som ett skräckexempel på att avstående av makt inte är en fördel.

Berit skriver: "Eftersom medierna ständigt sänder ett meddelande som är 180 grader från sanningen är Spöket i det amerikanska sinnet, den som är konservativ.

Den bilden används återigen för att driva konservativa ur vägen så att amerikaner kan manipuleras att acceptera samma skrot och korn som den liberala katastrofen som för närvarande ockuperar Oval Office."

Utan Obama, inget TeaParty