torsdag 21 juni 2012

De som har lest de hemmeligstemplede avhørene og utredningene av Breivik som fireåring

... vet at der ligger nøkkelinformasjon om hans oppvekstsituasjon som vil utfordre folks syn på og forståelse av massemorderen. Det er rett og slett sjokkerende lesning. Detaljer som ikke dekkes av et begrep som «vanskelig barndom».

Konstruert virkelighet