måndag 10 september 2012

Bit för bit utbreder sig kvinnoförtrycket i vårt land

... utan att detta blir påtalat av de som egentligen skulle motsätta sig detta, nämligen våra feminister som hylar om svenska män som talibaner; proffstyckare som hymlar och himlar med ögonen om hur viktigt det är med yttrandefrihet, men de verkar inte ta detta hot mot vårt land på större allvar.
I en logisk kullerbytta försöker dessa självutnämnda feminister få det till att det är "muslimhatare" som står för hat mot feminister. Det är högst orättvist att beskylla svenska män som vill bevara kvinnofrid och jämställdhet.

. . Interpol och svenska myndigheter bistår saudiska ambassaden att jaga konvertit