lördag 22 september 2012

Finanspolitiken sänker en järnridå över Europa

Gates of Vienna: "Man säger att folk får den regering de förtjänar och medan en ny järnridå sakta sänker sig ner över hela Europa, så får vi vad vi förtjänar i form av den icke valde ex-maoististen Jose Manuel Barroso, den verkliga makten i alla våra liv, som är på väg att uppnå det som Karl den Store, Napoleon, Hitler och Stalin endast kunde drömma om."

EU-bossen Barroso var i sin ungdom fanatisk kommunist:
Nu har kommunisterna bytt ut sin profet mot en annan, vars namn också börjar på M:. . Danmarks största dagstidning avslöjar EU's krav om censur