fredag 14 september 2012

Kopterna beskylls

... för att stå bakom en amerikansk Muhammedfilm. En förevändning för att fortsätta förföljelsen av kristna i Egypten.

Alla religioner förkunnar inte antivåld, medmänsklighet och respekt för varje människas lika värde. Det är bara att läsa Koranen i sin helhet eller den officiella biografin om Muhammad, för att inse att islam är en ideologi som inspirerar, förkunnar och ger order om hat, våld och död.

. . Nu sjunger det på sista versen