söndag 2 september 2012

Hade suffragetterna hört att i framtidens Sverige så tillåter man könstympning och könssegregering...

... för att tillfredställa en högljudd minoritet vars våldsutspel skrämmer politiker och journalister så hade dom nog lagt ner plakaten.

. . Ska det vara jämställt, tro?