måndag 3 september 2012

De gamla grekerna kunde räkna ut jordens omkrets

... men numera har man inte har lov att räkna ut effekterna av invandringen från mindre utvecklade länder. Samhällsekonomin kommer att braka ihop när folk inte längre kan räkna och skriva, och ingen varken kan eller vill bli lärare.

Sverige har naturtillgångar, skog och malm, och än så länge går det väl att försörja någon miljon invandrare från mindre utvecklade länder. Men sen är det stopp.
Redan nu ska det sparas på sjukvård och äldreomsorg. Dräneringen av välfärden beror i verkligheten på det ökande antalet "nya svenskar". Varje år beviljas över 100.000 uppehållstillstånd...

. . . . . . Vad är syftet?