måndag 3 september 2012

Sanna finnar

När Sannfinländarna varnar för EU:s finanspakt och påbud om klimatavgifter och multikultur osv lyssnar de andra partierna. Således ansluter sig Finland till huvudfåran i den europeiska kulturen, till skillnad från i Sverige där Sverigedemokraterna talar för döva öron. Finland har fortfarande en rest av frihet och demokrati kvar. Hur länge återstår att se. EUSSR drar oss allt närmare malströmmen.

Islamiseringsovilliga Sannfinländarna började som ett parti för småbönder. Bakgrunden är alltså lite annorlunda än Sverigedemokraternas. Men de har samma åsikter om vad det innebär att vara medborgare. Alltså att omfatta våra länders värderingar och följa deras lagar. Ingen islamisering således. Och inte heller några diktat om att betala skatt till herrarna i Bryssel. Det är logiskt eftersom Sannfinländarna som småbrukarnas parti inte ville ha några diktat från Helsingfors. Idag är de Finlands tredje största parti.

"Maskulint i Finland"