onsdag 19 september 2012

Landet med världens bästa utgångsläge efter andra världskriget

... har ramlat ner från sin piedestal. Det regemente de 349 självgoda i riksdagen har fört genom åren liknar misshushållning. När Sverige upphörde att vara ett utpräglat industrisamhälle och de okvalificerade jobben försvann, tillät man paradoxalt nog invandringen att öka. Bara på tio år har Sverige tagit emot närmare en miljon invandrare, och de flesta har hamnat i arbetslöshet och bidragsberoende.

Med arbete följer gemenskap. Invandring till arbetslöshet skapar segregation. Vägen till integration är extremt lång. För vissa grupper kan det ta tusen år. Ett tvärstopp för invandringen skulle möjligen ge Sverige andrum. Men förmodligen är det för sent. Sveriges framgångssaga har blivit sagan om Absurdistan.

. . 53 procent av nyanlända invandrare är analfabeter