lördag 22 september 2012

Nu kommer Brödraskapet!

Rebellerna i Syrien består av terrorister och legosoldater, men det bekymrar inte Obama. Huvudsaken är att Assad avlägsnas och ersätts med en sunni-islamistisk regim.

. . Då och Nu