måndag 10 september 2012

Inte överraskande fortsätter stridigheterna...

Inte bara romer och judar, även katoliker drabbas av saudi-finansierad förföljelse.

. . Etnisk rensing i Bosnien i dagens Europa