måndag 24 september 2012

"Kristina och Karl Oskar"

Kristina och Karl Oskar var framgångsrika därför att de accepterade det amerikanska samhällets värderingar och strävade efter att bli amerikaner. I dagens invandrarsverige borde det vara likadant, men tyvärr vägrar många muslimer att smälta in, deras intoleranta lära förbjuder det. Låt folk tro vad de vill, judar, kristna, hinduer, buddister, ateister, sekulära, men var inte toleranta mot de intoleranta.

. . Positiv särbehandling & kvotering omoraliskt