torsdag 20 september 2012

Lite om Jesus civilstånd och sociala bakgrund

Hade Jesus barn med Maria Magdalena, och var hon en av hans tolv lärjungar? Ett korn av sanning ligger det nog i historien, eftersom det faktiskt existerar ett evangelium skrivet av Maria Magdalena. Man har hittills hittat tre handskrifter, det äldsta författat på grekiska under första århundradet efter Kristus.

. . Maria Magdalena uppfann kristendomen