tisdag 4 september 2012

Vänster och Höger har bytt planhalva

1960-talets individualistiska ideal i USA delades av både höger och vänster. Men båda gick förbi svenskarna utan att märkas. Här fick vi bara avigsidorna. En liten elit av antivästliga vänsterakademiker har i årtionden drivit igenom det ena vådliga socialdemokratiska samhällsexperimentet efter det andra.
Under den gamla goda hippietidens dagar var socialisterna på vänsterkanten de goda. Men något hände. Vänstern blev beskyddare av den repressiva religionen islam och dess ofta fanatiska och inkompetenta anhängare.

Konservativa är lyckligast