måndag 10 september 2012

Under den gamla goda hippietidens dagar

... var socialisterna på vänsterkanten de goda. Men något hände. Vänstern blev beskyddare av den repressiva religionen islam och dess ofta fanatiska och inkompetenta anhängare.
1960-talets individualistiska ideal i USA delades av både höger och vänster. Men båda gick förbi svenskarna utan att märkas. Här fick vi bara avigsidorna. En liten elit av antivästliga vänsterakademiker har i årtionden drivit igenom det ena vådliga socialdemokratiska samhällsexperimentet efter det andra.

Konservativa är lyckligast