söndag 16 september 2012

Det finns en likhet mellan Merah i Frankrike och Breivik i Norge

... i båda fallen är islam huvudorsaken till deras hemska dåd.

. . Nya fall tickar regelbundet in

.